<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=83563&amp;fmt=gif">

Disclaimer

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 18-5-2018

Inleiding

SPS Holding B.V. en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: “SPS” of “wij”), verlenen u hierbij toegang tot de SPS-websites, waaronder sps.nl, gensys.nl, werkenbijsps.nl, veiligermailen.nl (“de SPS-websites”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen, prijzen en andere materialen (hierna gezamenlijk te noemen “content”)

SPS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De content op de SPS-websites is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte op een SPS-website.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele versie vindt u altijd op de SPS-websites. Raadpleeg deze regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. De datum waarop de disclaimer voor het laatst gewijzigd is staat aan het begin genoemd.

Beperkte aansprakelijkheid

SPS spant zich in om de content van de SPS-websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat content onvolledig en/of onjuist is.

De op de SPS-websites aangeboden content wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze content kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SPS.

In het bijzonder zijn alle eventuele prijzen op de SPS-websites onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de SPS-websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SPS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de content liggen bij SPS.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SPS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de SPS-website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Lees verder ons Privacy Statement.