<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=83563&amp;fmt=gif">

Privacy Statement

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 26.03.2024

Inleiding

SPS Holding B.V. en haar dochterondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen: “SPS” of “wij”) verwerken persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons. Hieronder vallen bezoekers van onze websites, prospects, klanten, sollicitanten en andere contacten (hierna gezamenlijk te noemen als “u” of “contactpersonen”). SPS doet dit om u zo goed mogelijk te helpen en haar doelstellingen te bereiken. Uw privacy is belangrijk en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit privacy-statement leggen wij uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verwerken.

Als u vragen heeft naar aanleiding van de inhoud van dit privacy-statement of vragen die daarvan zijn afgeleid, bel dan naar 0182 302 222 en vraag naar onze Privacy Officer, of mail naar privacy@sps.nl en wij nemen binnen 2 dagen (werkdagen) contact met u op.

Dit privacy-statement is van toepassing op alle websites van SPS, t.w. sps.nl, gensys.nl, werkenbijsps.nl en veiligermailen.nl (hierna gezamenlijk te noemen SPS-websites). Ook is dit privacy-statement van toepassing op onze apps, zoals de Gensys iOS app, Gensys Teams app en de Gensys Android app.

Dit privacy-statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele versie vindt u altijd op onze websites. Raadpleeg dit privacy-statement regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. De datum waarop dit privacy-statement voor het laatst gewijzigd is, staat aan het begin genoemd.

We hebben geprobeerd dit privacy-statement zo eenvoudig mogelijk te houden, maar als u niet bekend bent met termen zoals cookies, IP-adressen, pixeltags en browsers, kunt u eerst informatie over deze belangrijke termen lezen.

Verdere inhoud van dit privacy-statement

  • Wie zijn wij?
  • Wat bedoelen wij met persoonsgegevens?
  • Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  • Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
  • Wie zijn de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken?
  • Hoe zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens?
  • Welke cookies worden gebruikt en hoe ermee om te gaan?
  • Cookie instellingen
  • Wat zijn uw rechten?

Wie zijn wij?

Sinds 1994 is SPS één van de meest toonaangevende IT-bedrijven in Nederland. Naast IT Managed Services voor honderden middelgrote en grote organisaties, is SPS ontwikkelaar van Gensys, de Business en IT Service Management oplossing voor Managed Services Providers, Cloud Services Providers, Shared Service Centra en IT-afdelingen.

SPS is gevestigd aan de Buitenomweg 17, 2811 BM Reeuwijk.

Dit privacy statement heeft betrekking op alle verwerkingen door SPS en andere partijen die in opdracht van SPS persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld voor een marketingactie).

Wat bedoelen wij met persoonsgegevens?

Persoonsgegevens vertellen iets over u. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer of wanneer u welke webpagina’s op de SPS-websites hebt bezocht (het SPS-websitegedrag). Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Verwerken is een begrip uit de wet. De 'Algemene Verordening Gegevensbescherming’ noemt bij verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés. En dan volgt er een opsomming van wat allemaal met gegevens kan doen, van verzamelen, ordenen, opslaan, opvragen, vernietigen en nog veel meer.

Wij verwerken afhankelijk van het type contract diverse persoonsgegevens. Onderstaande opstelling is dus een uitgebreide lijst met persoonsgegevens die niet bij elk contact of bij elke persoon worden verwerkt. De lijst bestaat uit:

Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, postcode, adres, telefoonnummer, titulatuur, geboortedatum, geslacht, of u in-dienst of ingehuurd bent, afdeling waarin u werkzaam bent, naam van uw leidinggevende, functietitel, profielfoto uit LinkedIn-profiel, e-mailadres, voor welke nieuwsbrieven en e-mailings u bent ingeschreven, deelnamedetails van evenementen en/of bijeenkomsten, interessegebieden, contactgeschiedenis (waaronder de aangevraagde publicaties, geopende nieuwsbrieven, inhoud van de contacten), IP-adres, User IDs (Youtube, Google, Vimeo, etc.), sollicitatiegegevens (zie onder ‘Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?’) en het SPS-websitegedrag.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens ‘cross device’, dat wil zeggen dat wij o.a. uw SPS-websitegedrag integraal kunnen inzien waarbij het gebruikte apparaat er niet toe doet.

Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen ook uw IP-adres opslaan. Wij kunnen niet garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoekt u bijvoorbeeld onze site vanuit een land buiten Europa dan kan het IP-adres ook buiten Europa worden opgeslagen.

Bijzondere gegevens:

Wij verwerken uw LinkedIn-profielfoto om onze registratie van persoonsgegevens meer sfeer te geven. Uw foto is door u openbaar gemaakt en om die reden is uw toestemming niet noodzakelijk. Uw foto wordt (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Neem vooral contact met ons op als u vragen hierover heeft.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoelang dat is, is niet in een getal te zeggen. Dat hangt sterk af waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld. Verricht u een sollicitatie dan worden de sollicitatiegegevens, zoals uw Curriculum Vitae, uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure vernietigd. Maar, bent u klant bij ons voor de levering van een managed service dan kunnen de persoonsgegevens vele jaren worden bewaard.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Zoals hierna wordt toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van SP, samengevat: de tevredenheid van onze klanten en de uitbreiding van onze klantenkring. Wilt u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neem dan contact met ons op. Wij leggen het graag aan u uit.

Wij kunnen u benaderen via verschillende kanalen, zoals telefoon, post, e-mail, social media platforms en messaging apps (bijv. WhatsApp). Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Meer in detail verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

Uitvoeren overeenkomst

Voor het uitvoeren van overeenkomsten (bijvoorbeeld: het verstrekken van een licentie op Gensys, het uitvoeren van een beheerdienst of consultancy-opdracht) houden wij bij met welke organisaties wij de overeenkomst hebben afgesloten met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze productleveringen en diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken, interessegebieden om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, en deelnamedetails om onze bijeenkomsten/evenementen zo goed mogelijk te plannen en uit te voeren.

Marketingactiviteiten uitvoeren

Wij houden u graag op de hoogte. Bijvoorbeeld met e-mails, nieuwsbrieven, evenementen, bijeenkomsten, aanbiedingen op onze websites die op maat zijn gemaakt voor u. Of met gepersonaliseerde advertenties op sites van andere partijen en via de social media. Ook daarvoor zijn vaak persoonsgegevens nodig.

Wij verzamelen bijvoorbeeld welke webpagina’s u op onze sites bezoekt en uw klikgedrag op artikelen in onze nieuwsbrief. Wij analyseren dit gedrag. Zo kunnen wij ontdekken waar uw belangstelling naar uitgaat en hierop onze communicatie naar u afstemmen.

Ook maken we van contactpersonen met dezelfde eigenschappen of gedrag verschillende groepen (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen met onze dienstverlening en producten. Ook gebruiken wij die profilering voor onze marketingacties.

Wij kunnen de door ons vastgelegde gegevens combineren met persoonsgegevens en algemene gegevens van andere bronnen (bijv. algemene beschikbare of van commerciële organisaties aangekochte databestanden met persoonsgegevens).

Nieuwsbrieven en mailings

U kunt zich bij ons aanmelden voor de periodieke nieuwsbrief en andere e-mailings. Bent u werkzaam bij een van onze klanten dan ontvangt u onze nieuwsbrief en e-mailings automatisch, tenzij u zich heeft uitgeschreven. Want, als u geen nieuwsbrieven of e-mailings meer wil ontvangen, dan kunt u zich via een link in elke nieuwsbrief of e-mailing uitschrijven. De abonneebestanden van nieuwsbrieven en e-mailings worden niet aan derden verstrekt.

Evenementen en bijeenkomsten

Regelmatig nodigen wij personen uit om deel te nemen aan een evenement of bijeenkomst. Vrijwel altijd gebeurt dat via een e-mailing, soms via de normale post. Na de eerste uitnodiging kunnen er nog ‘reminders’ verstuurd worden en/of wij nemen telefonisch contact op. Om u alleen uit te nodigen voor relevante evenementen en bijeenkomsten en om het uitnodigingsproces goed te laten verlopen, registreren wij persoonsgegevens.

Marketingcampagnes

Voor marketingcampagnes naar een groep (bijvoorbeeld voor een product- of dienstaanbod of evenement) verwerken we ook persoonsgegevens. Dit doen we om op de juiste plekken de voor u meest relevante communicatie-uiting te doen.

Ook maken wij voor marketingcampagnes gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en via LinkedIn. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan die derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven via een invulformulier.

Wij maken gebruik van ‘retargeting’. Retargeting betekent dat u een gerichte marketinguiting te zien kunt krijgen op websites die aangesloten zijn bij bijv. het Google Display Network en op het Youtube platform. Die marketinguiting is gebaseerd op uw SPS-websitegedrag.

Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat aangeven door de betreffende cookie uit te zetten. Zie hiervoor de paragraaf ‘Welke cookies worden gebruikt en hoe ermee om te gaan?’

Let op: het kan zo zijn dat u daarna nog steeds SPS-advertenties te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verkoopactiviteiten

SPS is een commercieel bedrijf en werft nieuwe klanten. Om gedurende het wervingstraject contact met u te kunnen onderhouden over de voor u relevante onderwerpen, verwerken wij contactdetails, contactgeschiedenis (datum, inhoud van het contact) en interessegebieden.

Ter ondersteuning van het werven van klanten bieden wij onze websitebezoekers en social media gebruikers de mogelijkheid om documenten te downloaden, een contactverzoek in te dienen of een productdemonstratie aan te vragen. Hierbij verzamelen wij een beperkt aantal persoonsgegevens, veelal voldoende om met u contact op te nemen. Voor een productdemonstratie zullen wij contact opnemen om o.a. de wensen, inhoud en datum te bespreken. Voor een download kunnen wij contact met u zoeken om met u te praten in hoeverre de inhoud van het document voor u van waarde is/was. Wij vinden dit contact belangrijk en gerechtvaardigd omdat SPS alleen waardevolle documenten wil produceren voor haar doelgroep. Wij zijn daardoor effectiever met onze communicatie en u ontvangt waardevolle informatie.

Een download kan ook tot gevolg hebben dat wij u, voor of nu het hiervoor genoemde contact, additionele informatie sturen via e-mail of via de normale post.

Verbetering dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening en om nieuwe diensten te ontwikkelen houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld het klikgedrag op de websites om te analyseren welke onderwerpen uw interesse hebben, welke artikelen het meest gelezen worden en ‘open rates’ om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Voor het analyseren kunnen we gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau, versleutelen of anoniem maken.

Periodiek vragen wij onze klanten gedetailleerd naar de klanttevredenheid. Uw persoonsgegevens gebruiken wij om de juiste functionaris te selecteren om de vragenlijst toe te sturen.

Sollicitaties

Solliciteert u op een specifieke functie of doet u een open sollicitatie, dan registreren wij persoonsgegevens, zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. Tijdens de sollicitatieprocedure kunnen wij vragen om uw Curriculum Vitae (CV) en motivatiebrief aan ons te verstrekken. Op een CV en motivatiebrief staan zeer waarschijnlijk ook persoonsgegevens door uzelf aan ons openbaar gemaakt. Alle persoonsgegevens die voorafgaand aan en tijdens een sollicitatieprocedure aan ons worden verstrekt noemen wij ‘sollicitatiegegevens’. Uw sollicitatiegegevens worden alleen verstrekt aan SPS-medewerkers die direct betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure.

Geef vooral geen gevoelige informatie zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze/filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid en seksuele geaardheid. Wij zullen nooit om die gegevens vragen.

Uw sollicitatiegegevens worden gebruikt om uw sollicitatie te beoordelen. Wij zullen deze gegevens ook gebruiken om te antwoorden op uw sollicitatie en om u uit te nodigen voor een gesprek als uw profiel past bij een vacature.

We raadplegen relevante social media om kennis, ervaring en competenties na te gaan. Denk hierbij aan LinkedIn of Twitter.


Wie zijn de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken?

Voor onze marketing- en verkoopactiviteiten, maar ook voor het uitvoeren van overeenkomsten, zoals productleveringen en dienstverlening, maken wij gebruik van derden:

Als wij met een of meerdere partners samenwerken bij het verrichten van marketing- en verkoopactiviteiten worden persoonsgegevens uitgewisseld. Als wij partners inschakelen voor het leveren van SPS-producten of voor het verrichten van diensten worden ook persoonsgegevens uitgewisseld. Uiteraard worden alleen de relevante en noodzakelijke gegevens verstrekt.
Organisaties die in opdracht van ons marketingactiviteiten verrichten, zoals voor telefonische acquisitie, controleren van persoonsgegevens, regelmatige communicatie, uitnodigen voor evenementen, ontwikkelen van marketingmateriaal (bijv. referentieverhaal, persbericht).
Een aantal specifieke derde verwerkers noemen we hieronder:

Google, voor het analyseren van de bezoekers op en het optimaliseren van onze websites met Google Analytics. Onze Google Analytics is zodanig ingesteld dat uw bezoekgegevens voor statistische doeleinden anoniem worden verwerkt. SPS maakt ook gebruik van de AdWords dienstverlening van Google, hierdoor worden o.a. de Google-marketing cookies gebruikt om bepaalde functies, zoals remarketing (retargeting), voor producten als AdWords mogelijk te maken in het Google Display Network en op YouTube.
LinkedIn, voor het uitvoeren van marketingcampagnes op geselecteerde doelgroepen en voor het verzamelen van persoonsgegevens via een reactieformulier.
ActiveCampaign, (https://www.activecampaign.com), voor het versturen van nieuwsbrieven en e-mailings, voor het registreren van conversies (o.a downloads van publicaties), voor het vastleggen van het SPS-websitegedrag, voor de response op nieuwsbrieven en e-mailings en voor het (automatisch) uitvoeren van interne en externe acties (‘marketing automation’) als gevolg van uw SPS-websitegedrag (bijv. de download van een publicaties of de aanvraag van een productdemonstratie). Persoonsgegevens (bijv. naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres) vastgelegd op formulieren op onze websites, worden via ActiveCampaign aan ons verstrekt.
Hotjar, (https://www.hotjar.com), voor het registreren en weergeven van het gedrag op webpagina’s. Na analyse kunnen wij afleiden voor welke delen van de pagina bezoekers belangstelling hebben. Registratie en analyse gebeuren niet op individuele basis. Wij zien niet uw persoonlijk gedrag op de webpagina met Hotjar.
Zapier, (https://zapier.com), voor het registreren van conversies via LinkedIn en onze websites (bijvoorbeeld een download). De persoonsgegevens (bijv. naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres) vastgelegd op een formulier van LinkedIn of onze websites, worden middels een automatisering naar ActiveCampaign verzonden. Zie ActiveCampaign hierboven.
Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van SPS. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Zij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op servers in allerlei verschillende landen over de hele wereld. SPS verwerkt uw persoonlijke gegevens op servers die zich in Nederland bevinden.

Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van SPS is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. SPS is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.


Hoe zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens en de nauwkeurigheid ervan zijn voor ons uiterst belangrijk. Wij hebben naar redelijkheid diverse fysieke, administratieve en moderne technische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens tegen onbevoegd verwerken te beschermen. Ook van onze partners en ‘derde verwerkers’ verlangen we dat ze persoonsgegevens beschermen.

De communicatie via onze websites gebeurt via een beveiligde verbinding, waarbij gegevens worden versleuteld. Dit kunt u bijvoorbeeld zien aan het slotje bij de url in uw browser.

De beheerdienstverlening van SPS is gecertificeerd volgens de norm NEN-ISO/IEC 27001 en NEN7510, vaker verkort aangeduid als ISO27001. Deze norm beschrijft hoe informatiebeveiliging procesmatig kan worden ingericht. ISO27001 helpt ons ook om invulling te geven aan maatregelen voor een passende bescherming van persoonsgegevens. SPS wordt regelmatig door een bevoegde certificeringsinstantie gecontroleerd op de naleving van de ISO27001-normen.

Onze medewerkers zijn tot geheimhouding van persoonsgegevens verplicht. Zij hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring getekend.


Welke cookies worden gebruikt en hoe ermee om te gaan?

Wij gebruiken cookies op onze websites. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, om campagnes en communicatie zo relevant en efficiënt uit te voeren en voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Op de betreffende website van SPS kunt u toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Via onze websites worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van de betreffende derde van toepassing.

Wij plaatsen verschillende soorten cookies, die in de volgende groepen zijn opgenomen:

Functionele cookies:

Bepaalde cookies zijn technisch noodzakelijk om onze websites goed te laten functioneren. Bij de functionele cookies bevinden zich ook cookies die geanonimiseerd statische gegevens verzamelen. SPS maakt anonieme statistieken over de bezoeken, ook om de prestaties en relevantie van haar websites te verbeteren. Voor gebruik van functionele cookies die geen of slechts beperkte gevolgen hebben voor uw privacy is geen toestemming vereist en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analyse cookies

Wij gebruiken analyse cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en interesse van u als individu als van groepen van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren, gerichte en relevante website- inhoud aan te kunnen bieden en om onze producten en diensten meer af te stemmen op onze doelgroep, op u dus.

Social media cookies:

Door bepaalde onderdelen van de SPS-websites te gebruiken, bijvoorbeeld het delen van de inhoud van de SPS-websites via een social media button, worden cookies van sociale media, zoals Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn of YouTube geplaatst. Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Zij registreren informatie zoals het aantal keren dat een video is afgespeeld of staan u toe een link te delen. De social media partij kan ook uw IP adres herkennen. Wij ontvangen va deze partijen geen persoonsgegevens of analyse-informatie op individuele basis.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden u aan de privacy- en cookieverklaringen van dergelijke derden regelmatig te raadplegen en de eigen privacy instellingen bij hen te controleren.

Advertentie cookies:

Deze cookies worden gebruikt om de bezoekers aan de SPS-websites gerichte en relevante content en advertenties te kunnen aanbieden. Als u deze cookies niet accepteert, kunnen er nog steeds advertenties aan u worden getoond, maar die zijn dan niet gericht op uw interesses.

Daarnaast maken wij gebruik van ‘retargeting’ om het internetgebruik voor u relevanter te maken. Retargeting (remarketing) betekent dat u een gerichte marketinguiting te zien kunt krijgen op websites die aangesloten zijn bij het Google Display Network en op het YouTube platform. Die marketinguiting is gebaseerd op uw SPS-websitegedrag.

Voor de cookies die advertentiepartijen plaatsen en de gegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. We raden u aan de privacy- en cookieverklaringen van dergelijke derden regelmatig te raadplegen.

Cookies weigeren en verwijderen

Via uw browser kunt u alle cookies uitzetten. Het is dan mogelijk dat niet alles op onze websites goed werkt. U kunt uw opgeslagen cookies ook verwijderen via de browser.

Cookie instellingen

De instelling van uw cookies voor een SPS-website wordt voor een periode van 1 jaar vastgelegd. Gedurende die periode wordt u niet opnieuw gevraagd om uw cookie-instellingen te bevestigen bij het bezoek aan de website. Uiteraard kunt u uw instelling tussentijds wijzigen. Uw cookie toestemming kunt u aanpassen via onderstaande instellingen. De lijst met cookies die wij gebruiken voor deze Gensys-website kunt u ook hieronder bekijken.

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Please state your consent ID and date when you contact us regarding your consent.

Your consent applies to the following domains: gensys.nl

Your current state: Deny. 
Change your consent


Cookie declaration last updated on 28-10-2022 by Cookiebot:

Necessary (13)

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
__cf_bm Typeform This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 day HTTP Cookie
_ga Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years HTTP Cookie
_gid Google Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day HTTP Cookie
_icl_current_language gensys.nl Saves the user's preferred language on the website. 1 day HTTP Cookie
AWSALBTG Typeform Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. 7 days HTTP Cookie
AWSALBTGCORS Typeform Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. 6 days HTTP Cookie
collect Google Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
CookieConsent Cookiebot Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 year HTTP Cookie
lang [x2] LinkedIn Remembers the user's selected language version of a website Session HTTP Cookie
li_gc LinkedIn Stores the user's cookie consent state for the current domain 179 days HTTP Cookie
OptanonConsent Typeform Determines whether the visitor has accepted the cookie consent box. This ensures that the cookie consent box will not be presented again upon re-entry. 1 year HTTP Cookie
SERVERID gensys.nl This cookie is used to assign the visitor to a specific server - this function is necessary for the functionality of the website. Session HTTP Cookie

 

Statistics (3)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
AnalyticsSyncHistory LinkedIn Used in connection with data-synchronization with third-party analysis service. 29 days HTTP Cookie
bcookie LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 year HTTP Cookie
lidc LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 day HTTP Cookie

 

Marketing (12)

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Name Provider Purpose Expiry Type
_fbp Meta Platforms, Inc. Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months HTTP Cookie
_trackingplan_initial Typeform Pending Persistent HTML Local Storage
_trackingplan_is_sampled_user Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Persistent HTML Local Storage
_trackingplan_sample_rate Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Persistent HTML Local Storage
_trackingplan_sample_rate_ts Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Persistent HTML Local Storage
bscookie LinkedIn Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 year HTTP Cookie
dismissedBanners Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Persistent HTML Local Storage
experiments-fingerprint Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. 6 months HTTP Cookie
experiments-raw Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. 6 months HTTP Cookie
pagead/landing Google Tracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website - This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website. Session Pixel Tracker
sessionInitiated Typeform Collects user data through quiz/survey-like content. This allows the website to promote relevant products or services. Session HTML Local Storage
UserMatchHistory LinkedIn Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 29 days HTTP Cookie

 

Unclassified (1)

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
a/n (12) trackcmp.net Pending 1 month HTTP Cookie

 


Wat zijn uw rechten?

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten:

Informatie en inzage. Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij vertellen u er dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie. Hebt u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid. U kunt uw persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (wettelijke verplichting, administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking. Hebt u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun u die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet). Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid. Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.
Wilt u een of meerdere van deze rechten uitvoeren, neem dan contact met ons op, wij doen dan ons uiterste best om binnen de wettelijk toegestane termijn ervoor zorgen dat het voor elkaar komt. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan ook weten!

Daarnaast kunt u ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven of e-mailings. Hiervoor is in elke nieuwsbrief of mailing een link beschikbaar. Als u uw toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP.